Konkurrenceregler Klasse 1

Henteafstand: ca. 75 meter
Max. point: 100 point

Momenterne skal udføres i den nævnte rækkefølge.

1) Udløb. 20 point.
Hyrde og hund skal befinde sig bagved startpælen, om nødvendigt må hyrden dog forlade startpælen for at hjælpe hunden, også før hunden sendes alt afhængig af hvor langt hyrden fjerner sig fra pælen, foretages der et point fradrag på minimum 5 point dog maximum 15 point. Det er hyrdens afgørelse, hvornår og til hvilken side hunden sendes afsted.
Hunden skal beskrive en passende stor bue bagom fårene.
Fri kommandogivning.

2) Optag. 10 point.
Hunden skal i roligt tempo, fra balancepunktet nærme sig og tage kontrol over fåreflokken, så denne samlet og uden stress, i et passende tempo sætter sig i bevægelse mod hyrden. Der kan fratrækkes point i optag, hvis handleren er gået fra pælen for at hjælpe sin hund.
Fri kommandogivning.

3) Tildrivning. 20 point.
Fåreflokken skal samlet bevæge sig i ustresset tempo og i lige linie drives ned til hyrden.
Tildrivningen er afsluttet når fårene har passeret bag om startpælen. Der kan fratrækkes point i tildrivning, hvis handleren er gået fra pælen for at hjælpe sin hund.
Fri kommandogivning.

4) Drivning. 30 point.
Når fårene har passeret bagom startpælen efter tildrivningen, skal hunden straks påbegynde fradrivningen gennem 2 forhindringer. De 2 forhindringer, der skal passeres, skal være 6 meter brede og kan evt. være opbygget af ca. 2 meter brede grinder.
Under udførelse af drivningen bør fårene passere grindelinierne.
Dersom grindelinierne ikke passeres, skal der foretages pointfradrag for dette.
Pointfradragets størrelse vurderes i forhold til hvor langt fårene er fra at passere grindelinierne.
Dommeren har ret til at foretage diskvalifikation, dersom det skønnes at fårene slet ikke har været forsøgt drevet.
Fradrivningen gennem og imellem forhindringerne skal ske i så lige linie som muligt og i et passende tempo, hvor hunden under hele forløbet har flokken under kontrol.
Hyrden må forlade startpælen og støtte hunden uden at der foretages pointfradrag. Hyrden må dog ikke yde tryk/træk eller anden indflydelse på fårene. Dersom hyrden deltager aktivt i drivning af fårene foretages pointfradrag op til halvden af drivepointene.
Rækkefølgen er får-hund-fører (fradrivning). Det er dog tilladt at hyrden går på siden af hunden og på sidste ben bevæger sig den naturlige vej ned mod det punkt der afslutter drivningen.
Det er ligeledes tilladt for hyrden at gå om foran fårene (som tildrivning), så rækkefølgen bliver fører-får-hund. I så fald trækkes halvdelen af drivepointene.
Fri kommandogivning.

5) Fangefold. 10 point.
Efter endt drivningen, starter bedømmelsen af indrivningen i fangefold.
Fangefolden skal være ca. 3 meter lang og ca. 2 meter bred.
Lågen skal ved den yderste stolpe være forsynet med en ca. 2 meter lang rebtamp, som hyrden kan holde fast i under inddrivningen.
Lågen skal kunne åbnes 90 grader, så den er i lige linie med siden. Der lægges vægt på, at hunden under hele inddrivningen holder fårene afbalancerede mod foldåbningen, og gennem et støt tryk holder fårene i folden. Hyrden må gå med ind i folden, hvilket dog giver et mindre pointfradrag.
Lågen må først lukkes, når fårene er inde og fri af åbningen.
Fri kommandogivning.

6) Helhedsindtryk. 10 point.
Dommeren kan efter endt gennemløb vurdere helhedsindtrykket. Herunder samarbejde mellem hund og fører ,om gennemløbet foregik i passende tempo og trække evt. point i forhold til dette.

Når en hyrde opgiver under et gennemløb, bibeholdes de opnåede point, HVIS fårene er i ro hos hyrden. Man skal give tegn til dommeren eller baneformanden om, at man ønsker at stoppe. Dommeren afgør derefter, om fårene er under kontrol og i ro.