Konkurrenceregler Klasse 2

Henteafstand: 120-150 meter
Mac. point: 100 point

Momenterne skal udføres i den nævnte rækkefølge.

1) Udløb. 20 point
Hyrde og hund skal befinde sig bagved startpælen, og hyrden må ikke forlade startpælen før hentningen er fuldført og fårene har passeret bagom startpælen ellers foretages diskvalificering.
Det er hyrdens afgørelse hvornår og til hvilken side hunden sendes afsted.
Hunden skal beskrive en passende stor bue bagom fårene.
Støttekommandoer under udgangen medfører pointfradrag, bortset fra evt. stopkommando, når hunden har fuldført udgangen og befinder sig i balancepunktet bagved fårene.

2) Optag. 10 point.
Hunden skal i roligt tempo fra balancepunktet nærme sig fårene og tage kontrol over flokken, så denne samlet og ustresset, i et passende tempo sætter sig i bevægelse mod hyrden.
Fri kommandogivning.

3) Tildrivning. 20 point.
Fåreflokken skal samlet bevæge sig i et ustresset og passende tempo, og i lige linie mod hyrden.
Tildrivningen er afsluttet, når fårene har passeret bag om startpælen.
Fri kommandogivning.

4) Fradrivning. 30 point.
Når fårene har passeret bagom startpælen efter tildrivningen, skal hunden straks påbegynde fradrivningen gennem 2 forhindringer. De 2 forhindringer, der skal passeres, skal være 6 meter brede og kan evt. være opbygget af ca. 2 meter brede grinder.
Under udførelse af drivningen bør fårene passere grindelinierne.
Dersom grindelinierne ikke passeres, skal der foretages pointfradrag for dette.
Pointfradragets størrelse vurderes i forhold til hvor langt fårene er fra at passere grindelinierne.
Dommeren har ret til at foretage diskvalifikation, dersom det skønnes at fårene slet ikke har været forsøgt drevet.
Fradrivningen gennem og imellem forhindringerne skal ske i så lige linie som muligt og i et passende tempo, hvor hunden under hele forløbet har flokken under kontrol.
Under drivningen skal hyrden blive stående ved startpælen. Hyrden kan dog vælge at forlade startpælen under drivningen uden at blive diskvalificeret. Dette koster et pointfradrag på halvdelen af drivepointene.
Hyrden må dog ikke yde tryk/træk eller anden indflydelse på fårene. Eftersom hyrden deltager aktivt i drivning af fårene, har dommeren ret til at diskvalifisere. Hyrdens placering er fri, under hensyntagen til ovennævnte.
Fri kommandogivning.

5) Deling. 10 point.
Delingen skal vises i delingsringen, der skal være 35 meter i diameter.
Delingen starter når det første får er inde i ringen. Alle fårene skal blive indenfor ringen, indtil delingen er fuldført.
Fåreflokken skal deles i 2 vilkårlige flokke. Hunden skal tydeligt vise at den kommer ind og aktivt holder den ene flok. Inden konkurrencen starter oplyser dommeren, om han giver et ok, når delingen er foretaget.
Når delingen er foretaget, bør fårene samles sammen i ringen.
Der kan ikke fortsættes inden delingen er foretaget.
Fri kommandogivning.

6) Fangefold. 10 point.
Efter delingen starter bedømmelsen af indrivning i fangefold. Fangefolden skal være ca. 3 meter lang og ca. 2 meter bred. Lågen skal ved den yderste stolpe være forsynet med en ca. 2 meter lang rebtamp, som hyrden skal holde fast i under inddrivningen.
Lågen skal kunne åbnes 90 grader, så den er i lige linie med siden.
Der lægges vægt på, at hunden under hele inddrivningen holder fårene afbalancerede mod foldåbningen og gennem et støt tryk driver flokken ind i folden.
Lågen må først lukkes, når fårene er inde og fri af åbningen.
Fri kommandogivning.

Når en hyrde opgiver under et gennemløb, mistes de opnåede point.